Chronic and Recurrent Lower Limb Muscle and Tendon Injury – Enda King

Välkommen till kurs med Enda King 10-11 mars 2022.

Chronic and Recurrent Lower Limb Muscle and Tendon Injury – Enda King

Comprehensive guide to tissue pathology, pathomechanics and individualising rehabilitation strategies

The course will discuss the structure, function and pathology of the most challenging lower limb muscle and tendon injuries the pathomechanics the lead to injury in these structures acutely and chronically and how to individualise rehabilitation and load management strategies to return to full pain free athletic performance.

The course will cover:

 • Muscle and Tendon Structure, Function and Injury
 • Pathomechanics of most prevalent lower limb muscle and tendon injuries
 • Rehabilitation strategies
 • Tissue Specific Responses and Adaptations to Training
 • Transitioning rehabilitation from motor control to strength to sports specific activities
 • Load management and RTP decision making

The learning objectives:

 • Understand the anatomy and function of muscle and tendon
 • Understand the pathomechanics that lead to recurrent and chronic muscle and tendon injury
 • Provide structure to physical assessment to identify all the contributors to injury re-occurance
 • Optimise rehabilitation strategies through individualised exercise selection, coaching and periodisation to maximise required adaptation
 • Utilise key metrics regarding load tolerance and load management across sports during reconditioning through to return to pain free performance

Om Enda King

Enda har en PhD och är Head of performance SSC i Dublin. Han är specialiserad inom rehabilitering och har arbetat med idrottare i en rad olika sporter, bl.a. rugby, fotboll, NFL, UFC, boxning. Han har över 20 publicerade artiklar och är ofta talare på internationella konferenser.

Kursdatum: 10-11 mars 2022
Kursplats: Idrottshälsan i Skåne, Porfyrvägen 14 i Lund
Kursavgift: 5200 exkl. moms. Kursmaterial, lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår

Avbokningsregler:

 • Anmälan är bindande
 • Vid sjukdom skall läkarintyg uppvisas och då återbetalas 50% av kursavgiften.
 • I övrigt återbetalas kursavgiften endast vid inställd kurs. Kostnader för resor, logi och dylikt ersätts ej.

Kursen är fulltecknad.