BÄCKENLEDSDIAGNOSTIK & BEHANDLING – Mark Oliver

Välkommen till kurs med Mark Oliver 12-13 November 2022.

Bäckenledsdiagnostik & Behandling – Mark Oliver

I kursen går vi igenom hur bäckenledsproblem kan påverka hela kroppen, hur bristande force closure över bäckenet kan leda till allt ifrån ländryggsbesvär till knäsmärta och hur symfysen kan påverka ljumskskador. Kursen omfattar även behandlingsmetoder och diagnostiska sett att resonera kring bäckenproblem.

Kursinnehåll

Två dagars praktisk workshop i bäckenledsdiagnostik & behandling där deltagarna lär sig nya undersöknings- och behandlingsmetoder för bäckenproblem.

Med hjälp av att använda Mulligan-konceptet och mobilisering med rörelse (MWM) har Mark tagit fram ett system för analys och behandling av bäckenproblem som förenklar nuvarande inställning till SI-leden och symfysen. De flesta av behandlingsteknikerna är helt originella och har aldrig setts tidigare.

Detta tillvägagångssätt minskar beroendet av palpation och förstärker bäckenundersökning med ett system av Mulliganbaserade kliniska resonemang och rörelseanalyser.

Metoden är lätt att lära sig, tilltalande för såväl den erfarna som den oerfarna klinikern och kan snabbt integreras i befintliga undersöknings- och behandlingsmodeller samt tekniker för självbehandling.

Efter avslutad kurs skall deltagarna:

 • Ha en avancerad förståelse för bäckenets osseösa, ligamentära och neuromuskulära system samt hur de relaterar till bäckenets funktionen
 • Vara medvetna om aktuell litteratur relaterad till undersökning och behandling av bäckenproblem och bäckensmärta
 • Ha en avancerad förståelse för Mulligankonceptetet i relation till bäckenet, användandet av mobilisering i rörelse (MWM) och det klinisk resonemanget som metoden bygger på
 • Kunna utföra grundläggande funktionella undersökningar för bäckenet, använda och integrera dem i en eklektisk undersökning av bäckenet
 • Kunna utföra behandlingstekniker för bäckenet och instruera i egen-behandlingar för patienten
 • Kunna integrera MWM-tekniker i en aktiv och funktionsenlig behandling för bäckenproblem och bäckensmärta
 • Ha vidareutvecklat sina kliniska färdigheter och det kliniska resonemanget relaterade till undersökning och behandling av bäckenet med hjälp av de omfattande beskrivningarna i kurshandboken.

Förkunskapskrav

 • Kursdeltagarna skall ha gått Mulligan B eftersom det annars kan vara svårt att följa med i resonemangen.

Om Mark Oliver

Mark Oliver är sedan 1990 lärare i Mulligan konceptet. Han har över 30 års erfarenhet som kliniker och har sedan 90 talet också varit lärare på Master programmet i Curtin inom manuell fysioterapi. Han började tidigt intressera sig för bäckenleden och har utvecklat ett eget sätt att arbeta kring bäckenet med Mulligans grundprinciperna som bas. Mark är flitigt anlitad föreläsare och bara inom detta området undervisar han årligen fler än 10 kurser över hela världen!
Andreas Blom har assisterat Mark vid samtliga av hans besök på Idrottshälsan och även vid flera besök i Danmark och övriga Europa. Andreas är IFOMPT ackrediterad sjukgymnast med lång erfarenhet av patienter med bäckendysfunktion. Handledd av Mark har Andreas bedrivit forskning tillsammans med Bengt Sturesson och Inge Dahlberg kring bäckenledsdiagnostik. Andreas är sjukgymnast för Damlandslaget i Handboll. 

Kursdatum: 12-13 November 2022
Kursplats: Idrottshälsan i Skåne, Porfyrvägen 14 i Lund
Kursavgift: 5000 exkl. moms.
Övrigt: Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår

Avbokningsregler:

 • Anmälan är bindande
 • Vid sjukdom skall läkarintyg uppvisas och då återbetalas 25% av kursavgiften.
 • I övrigt återbetalas kursavgiften endast vid inställd kurs. Kostnader för resor, logi och dylikt ersätts ej.