Grundläggande manipulationskurs för Fysioterapeuter

Välkommen till en

Grundläggande manipulationskurs för Fysioterapeuter

(High velocity thrust techniques)

Lund 27-28 januari samt 19-20 maj 2022 (totalt 4 dagar)
Lärare Tomas Lihagen

Grundläggande manipulationskurs för fysioterapeuter/sjukgymnaster med lång klinisk erfarenhet eller utbildning motsvarande OMT 2.

Syftet med kursen är att ge praktisk och teoretisk kunskap i manipulationsbehandling och dess utförande för patienter med artikulära/segmentella smärttillstånd. (Vetenskapligt stöd för behandlingen se bl.a. metaanalyssudie Manipulation and mobilization for treating chronic low back pain Spine J 2018 jan 31)

Kursen innehåller genomgång av ett urval av vanligt använda manipulationstekniker (för thorakal, lumbal och utvalda extremitetsleder) samt moment med differentialdiagnostik kliniska resonemang.

Mål med kursen:

  • Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs kunna utföra säker och effektiv manipulationsbehandling i ryggsegment (ej cervikal) samt utvalda extremitetsleder.
  • Kursdeltagarna skall få insikt och förståelse för hur manipulation skiljer sig från andra manuella behandlingsmetoder samt effekter av manipulationsbehandling.
  • Kursdeltagarna ska efter avslutad kurs ha kunskap om indikationer och kontraindikationer för manipulationsbehandling.
  • Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs ha bättre förståelse och kunskap i klinisk differentialdiagnostik och Clinical reasoning.

Tomas Lihagen har lång erfarenhet i behandling av rörelseapparaten. Han är en mycket uppskattad kursledare och har lärarkompetens för OMT steg 3.

Kursupplägg: Antal kursdagar är 2+2 (27-28/1 samt 19-20/5)
Antal platser: 14
Lärare: Tomas Lihagen Utbildad OMT:3 samt lärarkompetens OMT:3
Kursplats: Idrottshälsan i Skåne, Porfyrvägen 14 i Lund
Kursavgift: 8200 exkl. moms. Kursmaterial, lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår

Avbokningsregler:

  • Anmälan är bindande
  • Vid sjukdom skall läkarintyg uppvisas och då återbetalas 50% av kursavgiften.
  • I övrigt återbetalas kursavgiften endast vid inställd kurs. Kostnader för resor, logi och dylikt ersätts ej.