Integritetspolicy

Integritetspolicy

Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Idrottshälsan i Skåne AB hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Tillämpning och revidering

Styrelsen på Idrottshälsan i Skåne AB ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy för dess anställda och styrelsemedlemmar. Idrottshälsan i Skåne AB kan ej ansvara för att dess medarbetare följer denna policy. Det är upp till varje vårdgivare att aktivt följa de regler som ställs utifrån GDPR och PDL.

Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Anna Hedeer och Andreas Blom är ansvariga för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

Data vi samlar in

För patienter samlar vi in följande data; e-mail, fullständig adress, telefonnummer, personnummer, yrke, patientdata och biometriska data (inför besöket). Denna data använder vi för att kunna kontakta dig vid behov samt för att kunna erbjuda dig som patient bäst möjliga vård.

Som kursdeltagare samlar vi in följande data; företagsnamn, kontaktperson, fullständig adress, faktureringsuppgifter, organisationsnummer, e-mail och telefonnummer. Vi samlar även in information gällande specialkost för beställning av lunch.

För patienter på kö-listan gäller följande: om patienten ej kallats inom 6 månader upprättas en ny kontakt där Idrottshälsan i Skåne AB:s sekreterare stämmer av ifall behovet av hjälp kvarstår, om så är fallet samlas ett nytt muntligt samtycke in för att behålla informationen ytterligare sex månader. Ifall behovet ej kvarstår raderas informationen omgående.

Rättighet att bli glömd

Som privatperson har du rätt att kräva att vi raderar din information från våra register. Detta gäller ej om du är patient hos oss då Patientdatalagen kräver att vi sparar alla patientrelaterade handlingar i 10 år. Det gäller heller inte då det är information som krävs i vår bokföring eftersom Bolagsverket kräver att denna data sparas i sju år.

Säker datahantering

Det är enbart medarbetare på Idrottshälsan som har tillgång till informationen som skickas in via hemsidans formulär eller till Idrottshälsan i Skåne AB:s mail. Denna information samlas på en dator med säker inloggning som låses in när kontoret är stängt.

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal och/eller säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Vi säljer aldrig era uppgifter till tredje part.

Kontakt

Anna Hedeer, anna.heeder@idrottshalsan.se
Andreas Blom, andreas.blom@idrottshalsan.se

Idrottshälsan i Skåne AB
Porfyrvägen 14
224 78 Lund

046 157180