Om oss

Om oss

Idrottshälsan i Skåne startade 1986 på initiativ av dåvarande Landsting, läkare och sjukgymnaster från Universitetssjukhuset i Lund samt Skåneidrotten. Vi är idag en mottagning med sjukgymnaster/fysioterapeuter, massageterapeut och sekreterare.

Vi arbetar framför allt med patienter som drabbats av akuta ortopediska skador eller överbelastningsskador i rörelse- och stödjeorganen. Det kan gälla rehabilitering efter högspecialiserade ortopediska ingrepp, efter arbetsskador, eller efter motions- och idrottsskador. Vi har drygt trettio års erfarenhet av rehabilitering med betoning på funktionell neuromuskulär träning. Vår verksamhet bedrivs med hög medicinsk kompetens och vi vidareutbildar oss kontinuerligt för att hålla hög kvalitet.

Idrottshälsans sjukgymnaster har undervisningsuppdrag vid Lunds Universitetet och Polhemskolan i Lund samt uppdrag för LUGI Handboll – herrar, damer och juniorer.

Vi som arbetar här

Sedan 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster. Sjukgymnaster som ansökt om byte av titel och de som examineras efter 2014 har titeln leg. Fysioterapeut. Därför finns både sjukgymnaster och fysioterapeuter hos oss.

Andreas Blom
Leg. Sjukgymnast
Anna Hedeer
Leg. Sjukgymnast
Eva Apitzsch
Leg. Sjukgymnast
Gunilla Mertens
Leg. Sjukgymnast
Helena Steneloo
Leg. Sjukgymnast
Jonna Linnéll
Leg. Sjukgymnast
Madeleine Fjaestad
Leg. Fysioterapeut
Marie Eckl
Leg. Sjukgymnast
Mauri Banega
Leg. Sjukgymnast
Paulina Rudfell Nalepa
Leg. Sjukgymnast
Peter Linderot
Leg. Fysioterapeut
Tor Reimer
Leg. Fysioterapeut
Hana
Hana Hedayat
Leg. Fysioterapeut
Ludvig von Schewelov
Leg. Fysioterapeut
Karin Wiehe
Sekreterare
Linda Lee Persson
Massageterapeut
Porträtt
Anne Nugin
Lokalvårdare